Pozyskiwanie funduszy unijnych Katowice

BIZO Firma Usługowo Doradcza zajmuje się szeroko pojętym konsultingiem i pomocą w otrzymaniu funduszy bezzwrotnych z zewnętrznych instytucji, takich jak Unia Europejska lub powiatowy urząd pracy. Szerokie działania firmy pozwoliły uzyskać renomę i szacunek wśród nowych i stałych klientów. Firma specjalizuje się w wykonywaniu biznes planów i niezbędnej dokumentacji o obieganie się o środki finansowe. Profesjonalnie i dyskretnie rozlicza przeznaczone środki finansowe ze stosowną instytucją/podmiotem.


BIZO – Firma Usługowo Doradcza
Ludowa 22
40-770 Katowice
tel. +48 32 32 18 46